Sprinkler

Först och främst, ett fast installerat släcksystem är långt mycket bättre än inget släcksystem alls. Ett eget släcksystem agerar mycket snabbt och räddar därmed stora värden men framför allt liv.

Räddningstjänsten gör oftast ett mycket bra jobb men de har tiden emot sig. Restid till brandplats och etablering på plats innebär att byggnaden redan kan vara övertänd och omöjlig att rädda. Oftast måste de koncentrera sig på att hindra brandspridning.

För sprinkler finns tre val. Det som i dagligt tal kallas sprinkler och som är ett lågtrycksystem. Så finns vattendimma eller dimsprinkler som det också kallas. Låg- eller Högtryck

Droppars diameter µm Definition
>1 000 Sprinkler
400-1 000 Vattendimma Klass 3 (lågtryck)
200-400 Vattendimma Klass 2 (lågtryck)
<200 Vattendimma Klass 1 (högtryck)
I enlighet med NFPA 750 regelverk

Här jämför vi konventionell lågtryckssprinkler (vidare kallad sprinkler) med Högtryck – Vattendimma (vidare kallad HTVD).

Vad är skillnaden? 

Störst är kyleffekten: Ju mindre droppar som penetrerar en brand desto mer energi tas från branden. Ju mindre droppar desto snabbare omvandling till gasform. Energiåtgång för att värma 1 liter vatten från 20°C till 100°C är 335 kJ. För att omvandla samma mängd vätska till gas åtgår 2257 kJ. Exponerad yta är av väsentlig vikt för den kylande processen. Dropparna från HTVD har över 100 gånger större exponerad yta i jämförelse med sprinkler. 

Droppstorlek Kylarea per liter vatten Förångningstid Hastighet på fritt fallande droppar
10 000 µm 0,20 m² 620 sek 9,2 m/sek
1 000 µm 2,00 m² 6,2 sek 4,0 m/sek
100 µm 20,0 m² 0,062 sek 0,35 m/sek
10 µm 200 m² 0,0062 sek 0,003 m/sek
Egenskaper för olika droppstorlekar

Vattenåtgång

För att uppnå önskat brandbekämpande resultat är behovet av vatten för ett sprinklersystem betydligt större än för HTVD. Vilket medför behov av betydligt grövre rör. Större volym vatten, lika med större tyngder och större rörelsebelastningar vid aktivering.

Eftersom majoriteten av droppar från sprinkler inte förångas blir det en hel del kontaminerat vatten kvar. För HTVD övergår 90 – 95 % av dropparna i gasform och försvinner ut med brandröken. Lika med mycket små eller inga vattenskador alls.

Korrosion

Det är ett faktum att sprinkler har stora problem med korrosion i sina system. Vid alla seminarier om sprinkler är detta ett faktum som alltid diskuteras. För HTVD används enbart syrafast rostfritt stål i komponenter som kommer i kontakt med vatten. Härmed elimineras problemen med korrosion. På grund av rörens mycket större dimensioner för sprinkler är rör i rostfritt av kostnadsskäl inte försvarbart. Materialvalet innebär även att livslängden är betydligt längre för HTVD.

Miljö

Mindre behov av vatten innebär mindre belastning på vattenkällan. Vårt växande behov av vatten innebär större belastning på det kommunala vattennätet eller den egna vattenkällan. I förlängningen även grundvattennivåerna. Fler och fler kommuner förbjuder därför anslutning av sprinkler till det kommunala nätet och förordar egen vattenkälla. Här har HTVD en fördel eftersom vattenförbrukningen är så mycket lägre.

Pris

Sprinkler är långt billigare än HTVD. Eller? Att installera ett sprinklersystem är nästan alltid långt billigare än motsvarande HTVD. Men, inte riktigt alltid. Räknar man in eventuella vattenskador, miljöpåverkan, livslängd, stillestånd, byggnad av brandvattenbassänger etc. är Högtryck – Vattendimma ett prisvärt alternativ.