Pumpsystem

FOGTEC pumpsystem arbetar vid ett tryck av 120 - 140 bar. Det höga trycket utnyttjas på två sätt;

För att ur vattnet skapa väldigt fina droppar (dimma) och för att skapa rörelseenergi åt de fina dropparna. Om man använder lägre tryck skulle de genererade dropparna antingen bli större eller så skulle rörelseenergin för dropparna inte bli tillräckligt stor.

Pumpenheterna består av individuella pumpmoduler. FOGTEC använder pumpmoduler med en flödeshastighet mellan 25 och 800 l/min. Därmed kan prestandan för ett system anpassas optimalt till de byggnadsmässiga förutsättningarna.

Man försöker använda så få pumpar som möjligt för att minimera möjliga felkällor. För att minska antalet rörliga delar till ett minimum sitter en drivmotor i direkt anslutning till varje pump. Inga växellådor används. Både diesel- och elmotorer finns som drivmotor för pumparna.

Vid olika punkter i ett FOGTEC pumpsystem används filter med olika filtreringsgrad så att högsta  möjliga grad av tillförlitlighet kan säkerställas.

Ventilsystem finns för rörledningsnät trycksatta med antingen vatten eller luft eller icke trycksatta och för pre-action (se sprayhuvuden) områden. Alla ventiler kan levereras med testanordningar.

För aktivering kan i stort sett alla förekommande branddetekteringssystem anslutas till FOGTEC släcksystem. Eller så kan aktivering ske via smältkropp (glasbulb).
FOGTECs kontrollpaneler har den senaste PLC* styrutrustningen och kan enkelt anslutas till brandlarmssystemet. När så önskas kan operatören få vägledning via pekskärm. Fjärrstyrd kontroll via modem finns som tillval.

Hela rörsystemet är tillverkat av syrafast rostfritt stål i enlighet med internationella normer för brandbekämpningsutrustning med vattendimma. Rördiametern sträcker sig från 12 till 48 mm. Layout och installationer utförs för att uppfylla internationell standard.

*PLC, Programmable Logic Controller, är en digital dator som används för automatisering av elektromekaniska processer, såsom kontroll av maskiner för linjemontering på fabriker, åkattraktioner, armaturer mm.