Om oss

Högtryck-Vattendimma (HTVD) som släcksystem

Vår målsättning är att om det olyckligtvis uppstår en brand skall skador på människa, natur och egendom vara så liten som möjligt. För bekämpning av brand är vatten hittills oöverträffat som släckmedel. Faktum är att ju mindre droppen är som bekämpar elden desto effektivare blir bekämpningen. Högtryck-vattendimma (HTVD) har alla de egenskaper som krävs för modern effektiv brandbekämpning.

Liten vattenvolym – allt vatten används som släckmedel – ringa vattenskador.

Vänligt mot både människa och natur – inga kemikalier – miljöneutralt.

Vår vision är att kunna bidra med skonsammare påverkan på människa, egendom och miljö när olyckan är framme. Vi hoppas ni anser detsamma. Med FOGTEC släcksystem gör vi det!