Om oss

Högtryck-Vattendimma (HTVD) som släcksystem

Redan i början på 90-talet kom jag i kontakt med högtryck vattendimma som brandbekämpande metod. Som lekman blev jag väldigt imponerad av hur effektivt och miljövänligt man kan bekämpa brand. Jag hade redan ett företag inom en helt annan bransch, men höll mig hela tiden uppdaterad och även arbetade en del med släcksystemen. När jag 2013 fick chansen till att få agenturen för FOGTEC i Sverige var valet inte svårt. Jag hade redan sålt mitt gamla företag så möjligheten fanns att helt koncentrera sig på vattendimma som släckmetod.

DIM sprinklerteknik är alltså ett relativt nystartat företag inom brandbekämpning. Vår målsättning har alltid varit, även om olyckan är framme, att skador på natur och egendom skall vara så liten som möjligt. Därför tycker vi att högtryck-vattendimma är bland de bästa släckmedel som finns.

Liten vattenvolym – allt vatten används som släckmedel – ringa vattenskador.

Vänligt mot både människa och natur – inga kemikalier – miljöneutralt.

Vår vision är att kunna bidra med skonsammare påverkan på människa, egendom och miljö när olyckan är framme. Vi hoppas ni anser detsamma. Med FOGTEC släcksystem gör vi det!