Installation

De specialdesignade sprayhuvudena för vattendimma är hjärtat i varje FOGTEC dimsprinklersystem. De är optimerade för specifika användningsområden och har gått igenom omfattande tester från oberoende testanläggningar, såsom Factory Mutual*, för att säkerst

FOGTEC sprayhuvuden utsätts för optimal kvalitetsbedömning.

Sprayhuvuden av öppen typ används till system som inte är trycksatta (deluge). Rören är tomma. Efter larm från ett separat detekteringssystem aktiveras alla FOGTEC munstycken i en grupp samtidigt.

Rören till självutlösande sprayhuvuden är normalt vattenfyllda (wet) förutom vid frysrisk då rörledningarna kan trycksättas med luft (pre-action) från ventilsektionen. Sprayhuvudet är försett med en värmekänslig glasbulb som brister vid förutbestämd temperatur.

Den speciella designen av sprayhuvudena tillåter användning av både standardspray-huvuden och sprayhuvuden i specialutförande för undergolv, undertak, områden med höga temperaturer, områden som utsätts för vind osv.

*Factory Mutual, eg. Factory Mutual Insurance Company, kallas i folkmun FM Global. FM Global är ett internationellt försäkringsbolag som specialiserat sig på skadeförebyggande tjänster.