Cylindersystem

FOGTEC cylindersystem fungerar ungefär som ett släcksystem där gas används som släckmedel. I cylindersystemet ingår två typer av cylindrar. En typ som är fylld med vatten vid atmosfäriskt tryck och en andra som är trycksatt till 200 bar med Nitrogen (N2).

Utlösning av cylindersystemet sker genom aktivering av den trycksatta Nitrogencylindern. Trycket från cylindern aktiverar därefter övriga cylindrar.

Utförande finns i två varianter.

I system där rören mellan cylindrar och sprayhuvuden är tomma (Deluge system) sker aktiveringen genom en signal från ett separat detekteringssystem. Ventilen på huvudcylindern med Nitrogen som styrs av en solenoid öppnas. Av säkerhetsskäl kan ventilen även öppnas manuellt i händelse av t.ex. strömavbrott. Denna ventil öppnar tryckskillnadsventilen så att kvävgasen (nitrogen) aktiverar slavcylindrarna (vatten).

I ett trycksatt vattenfyllt rörsystem sker aktiveringen av en glasbulb (smältkropp) som sitter i kroppen på sprayhuvudet. Det trycksatta rörsystemet är kopplat till en tryckskillnadsventil på huvudcylindern. Aktivering sker genom att glasbulben brister. Detta frigör styrtrycket av den trycksatta rörledningen och öppnar tryckskillnadsventilen. Huvudcylindern aktiverar därefter olika monteringskonfigurationer av slavcylindrar.