Brandskåp

FOGTEC brandskåp kombinerar fördelarna av ett fast system med fördelarna hos ett mobilt system.

FOGTEC brandskåp fungerar på samma sätt som fasta system förutom att högtryck-vattendimma produceras i ett manuellt manövrerat strålrör, FOGGUN. Dimmans spray-mönster kan enkelt justeras för varje behov och situation. En särskilt fin dimma kan användas till damm- och vätskebränder utan att stänka eller rubba brandkällan. En jetspray kan användas för att bekämpa stora bränder.

FOGTEC brandskåp är lämpade för en lång rad av olika tillämpningar inom industri, arkiv, museer och kontrollrum. Låg vattenkonsumtion, enkel användning och minskade skador som resultat särskiljer FOGTEC brandskåp från konven-tionella system. I industrimiljöer används FOGTEC brandskåp som ett komplement till fasta brandbekämpnings-system eller för att skydda riskområden som inte kan skyddas av det fasta systemet pga. praktiska eller ekonomiska orsaker.

En smal slang, låg rekyl, liksom den lätthanterliga FOGGUN strålröet försäkrar god flexibilitet.

FOGTEC brandskåp kan integreras på samma rörnät som FOGTECs fasta pumpsystem eller som ett separat system.