Deltidsbrandmän i aktion hos Swedish Rescue Training Centre

Den 21 och 28 november var vi inbjudna till SRTC i Skövde för att visa vårt mobila släcksystem. I sitt utbildningsprogram erbjuder SRTC eleverna att få prova på de senaste produkterna som finns ute på marknaden. Mycket eftersom den chansen kanske uteblir senare i arbetslivet. Ett moment som är uppskattat och tiden man lägger på detta har ökat markant de senaste åren, för att i år ha blivit en hel dag där man kan testa och jämföra. På den "station" vi ingick fick eleverna chansen att jämföra den konventionella Fogfightern (300 l/min) med förhöjt lågtryck (150 l/min) och FOGTECs system högtrycksvattendimma (25 l/min). Det eldades i en container med gasol och värmen överskred tusen grader. Alltså var scenariot en kraftig övertändning. Alla systemen klarade att få ner lågorna med bravur fast var och en på sitt sätt. Fogfightern fick ner lågorna snabbt men därefter blev det mycket svart rök och svår sikt med risk för återtändning i brandgaserna. Väldigt mycket vatten på golv mm till ingen nytta. Förhöjt lågtryck gav bättre sikt efter släckinsats men även där mycket vatten i onödan. FOGTECs system krävde en annan teknik men när eleverna fått kläm på det gick det utmärkt att få ned lågorna utan överflöd av vatten. Med högtrycksvattendimma fick man jämförelsevis god sikt under hela släckningstiden, vilket gjorde att det verkade som om FOGTEC behövde längre tid och släckte sämre än de andra två, trots att så inte var fallet. Vi fick flera kommentarer om att FOGTECs utrustning var väldigt lätt att hantera. Bland annat kommentarer som, "Det känns som en blomspruta." och "Med de andra systemen kändes det som att man hade mindre kontroll, man blev stressad". Värt att notera är att testscenariot inte på något vis var vad det mobila FOGTEC systemet är avsett för. Tanken med systemet är att komma fram i ett tidigt skede av branden och med aktivt rörelsemönster få ned branden. Inte sitta statiskt vid en övertändning och arbeta. Ändå klarade FOGTECs högtrycksssytem av att släcka lågorna. Några grupper gjorde 16 släckinsatser per grupp där förbrukningen var mindre än 100 liter vatten.

Förhöjt lågtryck

FOGFIGHTER

Kommentar till bilderna: Alla sekvenser är tagna direkt efter att övningsledaren sänkt sin hand och därmed gett klartecken för att påbörja släckning. Alltså är bilderna förhållandevis till varandra så lika det går med tanke på omständigheterna. Därefter är var femte bild tagen från varje sekvens.