Foggun 5

Foggun 5 är standard strålrör för alla 25-liters system. Fem olika spraymönster är möjliga, från ren dimma till full jet. Foggun, som är hjärtat i alla system, är en patentskyddad innovation från Fogtec Brandschutz. Munstycke, flödeskaraktär, ventilteknik, dropparnas storlek och distribution är unik Foggun-teknologi som omvandlar vatten till vattendimma för bästa släckeffekt passande de flesta brandscenarion. Ett munstycke för skum kan enkelt monteras för att generera låg till mediumexpanderande skum.

Pistolgreppet
Handtagets av- och påventil är av pistolgreppstyp. Denna öppnar och stänger tillförseln av vatten till strålröret. Dödmansgreppet stoppar vattenflödet så fort man släpper taget. Strålröret har spärr för oavsiktlig utlösning av högtrycks vattendimma.

Val av typ av jet (stråle)
Olika typer av stråle väljs lätt med hjälp av kulventilens olika lägen på strålröret. Byte sker genom frigöring av handtaget som sedan låses i ny vald position.

Strålrörets huvud
På strålrörets framdel sitter tretton stycken munstycken excenstriskt monterade för bästa flödesprofil. Tyngd och stabilitet gör att man kan krossa t.ex.bilrutor för att komma åt brandhärden.

Strålröret består av följande delar:
- Pistolhandtag
- Justerbart flöde
- Högtrycksventil med låsbara lägen för val av jet
- Centralrör med tryckrör
- Huvud med tolv munstycken för väldigt fin dimma
- Mittmunstycke för jetinjektering

Typ av stråle
Foggun 5 erbjuder fem olika spraymönster:
- Mycket fin vattendimma
- Kombination av väldigt fin vattendimma och bred mittstråle av dimma
- Kombination av väldigt fin vattendimma och smal mittstråle av dimma
- Mittstråle av vattendimma
- Full jet

Foggun 5
Elbrandbil
KFT 25/120
KFT 40/120
KFT 25/120 MD
Foggun 3