Mobila släcksystem - Dimsprinkler

FOGTEC har designat ett mobilt släcksystem avsett för fordon som är tänkta till en första snabbinsats vid brand. FOGTEC vattendimsystem skapar fler droppar per liter vatten vilket ger finare dimma. Fler droppar, finare vattendimma innebär större area, lika med effektivare brandbekämpning. Mer energi tas ur branden vilket ger snabbare kylning. Svårigheten med att tillföra branden mycket fin vattendimma har FOGTEC löst med sitt speciella strålrör. Det höga trycket i kombination med den väl avvägda mixen av olika droppstorlekar gör att vattendimman tränger igenom rökgaserna för effektiv och snabb bekämpning av brand.
        
Strålröret har en speciell konstruktion med munstycken som dels riktar flödet framåt för brandbekämpning men även radiellt som ett skydd för värmestrålning. Det gör att man kan komma mycket nära för att kunna ge bra släckverkan. Den tunna långa (60, 100 eller 200 m) slangen är lätt att dra med sig uppför trappor, mellan bilar eller andra hinder. Hela enheten, som endast väger ca 150 kg och tar liten plats, är lättplacerad i t.ex. en FIP-bil för en första snabba insats. FOGTEC mobila system passar även till 4-hjuliga motorcyklar, båtar osv. Eftersom strålröret inte har någon rekyl är påfrestning på axlar, rygg mm. mycket liten. Det går alldeles utmärkt att bespruta en människa på bara ett par decimeters håll utan någon som helst skada eller ens obehag för denne förutom att han eller hon blir fuktig.
   
FOGTEC mobila system är tänkt som ett komplement till existerande "verktygslåda". Ni erhåller ett bredare och mer ändamålsenligt program av verktyg för effektivare brand-bekämpning och möjlighet till att minimera skadorna på grund av fel eller för mycket släckmedel.
   
Eftersom enheten är lätt att använda och kräver ringa underhåll passar den till primärt skydd vid t.ex industier, sågverk, pappersbruk eller andra anläggningar med förhöjd brandrisk.
   
Alla FOGTECs enheter kan utrustas med PTO drivenhet. Pumpen monteras på chassit vilket medför att endast den kompakta slangrullen upptar plats i fordonets skåp eller fack. Vid behov kan kontrollpanelen monteras tillsammans med övriga befintliga kontroll-funktioner.

Vänligen, kontakta oss för vidare information.

Elbrandbil
KFT 25/120
KFT 40/120
KFT 25/120 MD
KFT 25/Z III
Foggun 5
Foggun 3