UPTUN

UPTUN var, med sina 41 partners från 17 europeiska länder, det mest omfattande grundläggande europeiska forskningsprojektet (European Basic Research Project) som involverade brandskydd i tunnlar. I projektet ingick inte bara åtgärder som aktiv brandbekämpning, utan även branddetektering, flyktåtgärder samt undsättande av personer såväl som strukturella brandskyddsåtgärder.

Tunneloperatörer, experter, universitet, forskningsinstitut och tillverkare är några av de samarbetspartners som gemensamt utvecklat och testat innovativa och kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra säkerheten i tunnlar.

Målet var att hitta åtgärder för bättre säkerhet och brandskydd vid nybyggnation av tunnlar men även för förbättring, eftermontering i befintliga tunnlar. Brandtester i den norska Runehammertunneln visade att lastbilsbränder inom en extremt kort tidsperiod kan nå upp till 200 MW. För att förhindra bränder i sådan stor skala, är det viktigt att en brand i tunnel kommer under kontroll så snart som möjligt.

I ett tidigare UPTUN testprogram år 2004 kom det för första gången fram ett vetenskapligt bevis att FOGTEC vattendimma effektivt kan kontrollera bränder i tunnlar. Det visades att:
• Temperaturerna runt brandhärden sänks effektivt
• Brandspridningen dämpas, och
• En avsevärd förbättring i synfältet uppstår.

Genom detta skapas betydligt bättre evakueringsförhållanden och samtidigt görs åtgärder för räddningsstyrkor både enklare och säkrare. Även om kraven gällande brandbelastning har ökat markant efter UPTUNs forskningsprogram gjordes, jämfört med exempelvis SOLIT, är den tekniska vägledningen som utarbetats för FFFS (Fixed Fire Fighting System) fortfarande mycket unik.


Engineering Guidance for Water Based Fire Fighting Systems
(Engelsk ingenjörshandbok, UPTUN)

Testbrand UPTUN
Släckförloppet
Branden är under kontroll och brandmännen kan riskfritt gå in och släcka glödbränder.