Skydd med vattendimma i Museer och offentliga byggnader

I offentliga byggnader prioriteras skyddet av människoliv högt. FOGTEC Dimsprinklersystem har mycket effektiva kylningsegenskaper och är därför idealiskt för att kraftigt minska strålningsvärme och skapar bättre förhållanden för människor att ta sig ut. FOGTEC Dimsprinklersystem ger därför optimalt brandskydd för dessa typer av byggnader.

Ett högtryck dimsprinklersystem använder vattnet så effektivt att risken för vattenskador reduceras till ett minimum.

Känsliga områden såsom museer och offentliga byggnader, som tidigare lämnats oskyddade på grund av risk för skador från släckmedlet, kan nu effektivt skyddas med FOGTEC  dimsprinklersystem. Personal på hotell, sjukhus och kontor uppskattar fördelen med att det blir kortare avbrott efter en aktivering.

Mycket små rördiametrar gör att systemet diskret kan anpassas i redan existerande bebyggelse eller historiska byggnader och är idealiskt där modern arkitektur har varit involverad.

Den centrala pumpenheten kräver betydligt mindre plats än i fall med vanliga sprinklersystem och det krävs inte några stora ackumulatortankar.

Villa Eschebach, Dresden, Tyskland. Håller utställningar samt huvudkontor för VR-Bank.
Inuti Villa Eschebach
Rulltrappor
La Fenice teatern, Venedig
Museer och offentliga byggnader
Arkiv och bibliotek
Bostäder, Hotell och Sjukhus
Gasturbiner
Industri- och produktionskök
IT områden
Kabeltunnlar
Marina system
Tunnelsystem
Vindkraftverk