Kabeltunnlar

Brand i kabeltunnlar kan orsaka enorma ekonomiska skador.

Fortfarande är de flesta kabeltunnlar och rum oskyddade trots att de är transportören av all viktig infrastruktur från elproducenter, IT-företag och teleoperatörer. Ofta beroen-de främst på bristen av lämpliga brandskyddssystem. Risken för vattenskador har gjort, samt förbiseende av hur viktigt skydd av dessa utrymmen är för företagets fortlevnad, har inneburit att många lämnat dessa värdefulla resurser oskyddade. Detta behöver inte längre vara något problem.

En brand inuti en kabeltunnel kan snabbt nå väldigt höga temperaturer. FOGTEC Dimsprinklersystems imponerande kylningsförmåga gör det möjligt att hålla brandskadorna till så låg nivå som möjligt. En rad med sprayhuvuden positione-rade i taket är oftast allt som krävs för att skydda en kabeltunnel. Kabelstegar kan placeras på vardera sida.

Med lågtrycksystem är det ofta nödvändigt att installera flera nivåer av rör och sprayhuvuden. Så är inte fallet med FOGTEC. Systemet är flexibelt och användaren kan enkelt installera ytterligare kablar. Till skillnad från gassystem kan FOGTECs system monteras i tunnlar med ventilation och i öppningar.

Våra kunder väljer FOGTEC Dimsprinklersystem som ett erkänt och accepterat sätt att skydda kabeltunnlar. Den ringa vattenmängd som används, och den stora effekten, gör FOGTEC till ett förstahandsval. 

Kabelkanal
Monterat sprayhuvud i kabeltunnel
Kabeltunnlar
Arkiv och bibliotek
Bostäder, Hotell och Sjukhus
Gasturbiner
Industri- och produktionskök
IT områden
Marina system
Museer och offentliga byggnader
Tunnelsystem
Vindkraftverk