Dimsprinkler för IT områden

IT områden och rum för telekommunikation utgör en stor brandrisk på grund av eventuella kortslutningar och över-belastningar på systemet. Otillräcklig kylningseffekt från trasig eller ofullständigt kylsystem ökar brandrisken än mer. Ett haveri i ett serverrum resulterar ofta i stora skador.

En brand i ett IT- eller telekommunikationsområde produ-cerar stora mängder sura och giftiga rökpartiklar på grund av all isoleringsmaterial och plaster. Sotet hamnar på alla ytor, inklusive känsliga elektroniska kretsar. När detta inträffar skadas de känsliga kretsarna och övrig datautrustning eftersom sotet är extremt frätande, Något som kan leda till stora haverier i systemen.

Förlorad data och överföring är värsta scenariot för en operatör på ett IT-center.

Högtryck vattendimma kväver elden snabbt samtidigt som det begränsar spridningen av röken. Till skillnad från konven-tionell släckteknik med gas. Vattendimman begränsar spridningen genom att de fina vattendropparna absorberar en stor del av rökpartiklarna. Tack vare de extremt små mängder vatten som används är effekten på komponenterna försumbar.

FOGTEC Dimsprinklersystem kan användas till skydd av rum, undergolv och kontrollpaneler. Samma pumpenhet kan användas för flera områden. När olika områden såsom kontor, kabelkanaler med mera skall skyddas i samma byggnad kan man använda en och samma pumpenhet.

Serverrum för lokalt nätverk
IBM, installation
IT områden
Arkiv och bibliotek
Bostäder, Hotell och Sjukhus
Gasturbiner
Industri- och produktionskök
Kabeltunnlar
Marina system
Museer och offentliga byggnader
Tunnelsystem
Vindkraftverk