Dimsprinkler för kök

FOGTECs teknologi är idealisk för att bekämpa matolje-bränder. Dropparna i vattendimman är så fina och lätta att de inte tränger ner i oljan. Istället absorberar dropparna hastigt energin från branden och förångas. På så sätt släcks branden snabbt samtidigt som vattendimman fortsätter att kyla ner oljan och förhindrar effektivt återantändning.

Det vanligaste är att flottyrkokare i restaurangkök, kantiner mm. huvudsakligen skyddas med kemikaliebaserade släck-medel. Det tidsödande rengöringsarbetet som krävs efter en aktivering, liksom avbrottet i affärerna, minskas betydligt när man använder FOGTEC system.

Storskaliga industriella flottyrkokare är ofta skyddade med koldioxidsystem. Här finns risken för återantändning eftersom gasen snabbt blir utspädd i luften efter aktivering. Med dimsprinkler är detta inget problem, inte ens i fall där huven till fritösen är i ”öppet” läge. FOGTEC Dimsprinklersystem kan enkelt integreras i produktionslinjen i industrikök utan att påverka verksamheten.

Dimsprinkler aktiveras automatiskt via ett snabbverkande detektionssystem. Service- underhållskostnader är väsentligt lägre än för de flesta andra släcksystem.

Kök på Paris flygpplats
Chipstillverkning
Storkök skyddat med FOGTEC
Industri- och produktionskök
Arkiv och bibliotek
Bostäder, Hotell och Sjukhus
Gasturbiner
IT områden
Kabeltunnlar
Marina system
Museer och offentliga byggnader
Tunnelsystem
Vindkraftverk