Fasta släcksystem. Dimsprinkler för Bostäder, Hotell, Sjukhus

I offentliga byggnader prioriteras skyddet av människoliv högt, särskilt vid brand. Vattendimma har mycket effektiva kylande egenskaper och är därför idealiskt för att kraftigt minska strålningsvärme och skapar bättre förhållanden för människor att ta sig ut.

FOGTEC Dimsprinklersystem ger därför optimalt brandskydd för dessa typer av byggnader. Tack vare den stora fysiska effekten av vattendimma behövs endast 10% i jämförelse med den vattenmängd som konventionella sprinklersystem kräver. I de flesta fall behövs ingen lagring av vatten som släckmedel. Omhändertagande av kontaminerat vatten blir också betydligt mindre.

FOGTEC Dimsprinklersystem använder vattnet så effektivt att risken för vattenskador reduceras till ett minimum. Känsliga områden såsom höghus eller bostadshus, som tidigare lämnats oskyddade, kan effektivt skyddas med FOGTEC Dimsprinklersystem. Personal på hotell, sjukhus och kontor uppskattar fördelen med att det blir kortare avbrott efter en aktivering. Mycket små rördiametrar gör att systemet diskret kan anpassas i redan existerande bebyggelse eller historiska byggnader och är idealiskt där modern arkitektur har varit involverad. Den centrala pumpenheten kräver i jämförelse betydligt mindre plats än för andra system.

Bostäder, Hotell och Sjukhus
Arkiv och bibliotek
Gasturbiner
Industri- och produktionskök
IT områden
Kabeltunnlar
Marina system
Museer och offentliga byggnader
Tunnelsystem
Vindkraftverk