Dimsprinklersystem för
Arkiv och Bibliotek

Arkiv och bibliotek innehåller vanligtvis stora volymer av värdefulla artefakter och dokument samt känslig information. Skydd av sådana områden är särskilt viktiga och kräver speciella brandskyddsåtgärder. Konventionella sprinkler-system passar sämre till dessa områden på grund av de stora vattenvolymer som blir till vid aktivering, vilka lätt kan ge större skador än själva branden. Gassläcksystem skadar inte artiklarna som skall skyddas men kräver å andra sidan väldigt stora områden för cylinderförvaring liksom slutna avdelningar. De kan endast aktiveras efter en viss alarmeringstid och de flesta gaser påverkar miljön eller är till och med giftiga.

FOGTEC Dimsprinklersystem använder så lite vatten att det inte blir någon vattenskada att tala om. Detta gör att högtryck vattendimma kan aktiveras tidigt av ett detekteringssystem utan rädsla för att det är ett falskt alarm. Både detektorer liksom snabbverkande smältkroppar kan användas för aktivering av systemet. FOGTEC Dimsprinklersystem för arkiv och bibliotek kan anpassas till att antingen öppna alla sprayhuvuden samtidigt eller endast ett sprayhuvud vid själva branden. Känsliga områden som arkiv och bibliotek, som tidigare lämnats oskyddade, kan effektivt skyddas av FOGTEC Dimsprinklersystem.

Vid aktivering når fin vattendimman även dolda utrymmen, exempelvis under bord eller in i hyllor, Samtidigt sänks tem-peraturen avsevärt i det skyddade området och branden omsluts omedelbart. Denna effekt är särskilt viktigt för att förhindra att branden sprider sig till andra värdefulla artiklar.

FOGTEC Dimsprinklersystem har en effekt där den tvättar ur rökpartiklar ur luften. Tar man hänsyn till att röken vanligt-vis gör stor skada kan man inte nog värdesätta denna för-måga att tvätta ur röken.

Tack vare att FOGTEC system kräver väldigt små rördimen-sioner kan man lätt utföra ombyggnationer även i byggnader som har särskilda krav på sin arkitektur.

Bizkaiabiblioteket i Bilbao, Spanien
Inuti Bizkaiabiblioteket
Arkiv och bibliotek
Bostäder, Hotell och Sjukhus
Gasturbiner
Industri- och produktionskök
IT områden
Kabeltunnlar
Marina system
Museer och offentliga byggnader
Tunnelsystem
Vindkraftverk